Kosten

De aansprakelijke partij is in Nederland verplicht behalve uw materiële en immateriële schade ook de juridische kosten voor bijstand buiten rechte te vergoeden (artikel 6:96 BW). Als de aansprakelijkheid door de aansprakelijke partij of verzekeringsmaatschappij is erkend, zal zij ook gehouden zijn de buitengerechtelijke kosten van A&G Letselschade te voldoen. U kunt dan stellen dat de juridische bijstand voor u gratis is!

Indien de aansprakelijkheid niet door de tegenpartij is erkend, omdat er bijvoorbeeld nog onduidelijkheid bestaat over de toedracht van het ongeval, of omdat er slechts een gedeeltelijke erkenning van de aansprakelijkheid is, dan onderzoekt A&G Letselschade kosteloos de juridische kansen om uw schade te verhalen.

A&G Letselschade sluit geen no cure no pay overeenkomsten af. Dat wil niet zeggen dat A&G Letselschade geen risicovolle zaken aanneemt, integendeel. Ook al heeft u een juridisch lastige zaak en/of is de aansprakelijkheid niet erkend, dan beoordeelt A&G Letselschade gratis uw kans op succes. Acht A&G Letselschade uw zaak kansrijk, dan neemt A&G Letselschade volledig het financiële risico voor haar rekening. Dus blijkt ondanks alle inspanningen uw zaak niet tot succes te leiden, dan bent u A&G Letselschade niets verschuldigd en dragen wij de kosten voor u.

E-mail:
info@agletselschade.nl

Gegevens locatie Amsterdam:
Noorderkroonstraat 12
1033 XD Amsterdam
085 060 2431

KvK nummer: 76916650

NEEM CONTACT OP