A&G LETSELSCHADE B.V.

SPECIALIST IN LETSELSCHADE

Aansprakelijkheidsrecht

Een ongeval komt altijd volkomen onverwacht. Gelukkig lopen veel ongevallen zonder letsel af. In een aantal gevallen is echter sprake van letselschade of komt het slachtoffer zelfs te overlijden. Maar wat valt er nou exact onder het begrip letselschade?

Lees verder

Wat is letselschade?

Als iemand betrokken raakt bij een ongeval en gewond raakt dan spreken we van letselschade. Dit kan variëren van licht letsel tot zeer lichamelijk letsel. Door het letsel kan er veelal sprake zijn van inkomstenderving, zorgkosten en huishoudelijke hulp. In deze gevallen heeft u recht op een schadevergoeding; smartengeld.

Lees verder

Kosten

De aansprakelijke partij is in Nederland verplicht behalve uw materiële en immateriële schade ook de juridische kosten voor bijstand buiten rechte te vergoeden (artikel 6:96 BW). Als de aansprakelijkheid door de aansprakelijke partij of verzekeringsmaatschappij is erkend, zal zij ook gehouden zijn de buitengerechtelijke kosten van A&G Letselschade te voldoen. U kunt dan stellen dat de juridische bijstand voor u gratis is!

Lees verder

Praktijkvoorbeelden

Om het u duidelijk te maken in welke situaties A&G Letselschade voor u iets kunnen betekenen hebben wij een paar praktijkvoorbeelden opgesteld.

Lees verder

Facebook
Instagram