Bedrijfsongevallen

Heeft u letselschade opgelopen na een ongeval tijdens het werk? Dan heeft u mogelijk recht op een letselschadevergoeding, afhankelijk van de concrete situatie en uw concrete schade. A&G Letselschade is uw specialist in het verhalen van een letselschadevergoeding. Onze diensten zijn volledig kosteloos. Doe nu de letselschadescan om te kijken of u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding

Kosteloze

Letselschadescan
Contact opnemen

085 060 2431

Letselschade na ongeval op werk

Een bedrijfsongeval wordt omschreven als een ongeval dat op of tijdens het uitoefenen van uw werk heeft plaatsgevonden. Het leerstuk van de werkgeversaansprakelijkheid is zeer actueel. De mogelijkheden om de werkgever voor schade als gevolg van een arbeidsongeval met succes aansprakelijk te stellen zijn de afgelopen jaren verder uitgebreid door de wetgever en rechtspraak en ook de groep van personen die schade tijdens het uitoefenen van werkzaamheden kunnen verhalen is door nieuwe arbeidsverhoudingen gegroeid.

Aansprakelijkheid werkgever

Wanneer is een werkgever dan aansprakelijk na een bedrijfsongeval? Hiervoor zijn er twee relevante artikelen in de wet, aansprakelijkheid op basis van artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW. Om in aanmerking te komen voor een letselschadevergoeding dient de aansprakelijkheid van een werkgever eerst beoordeeld te worden op basis van artikel 7:658. Deze beoordeling van de aansprakelijkheid voor de opgelopen letselschade is driedelig.

1) Er moet een causaal verband zijn tussen de letselschade en het werk
De werknemer dient in deze fase te stellen en te bewijzen dat hij letselschade heeft opgelopen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever dient aan te geven wanneer het ongeval is gebeurd en in algemene zin beschrijven wat zich heeft voorgedaan.

2) Er moet sprake zijn van schending van de zorgplicht door de werkgever
Als het causaal verbant tussen de letselschade en het werk is aangenomen, dan is de schending van de zorgplicht in beginsel gegeven en is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden.

3) Er moet sprake zijn van een causaal verband tussen schending van de zorgplicht en de letselschade

Had de naleving van de zorgplicht een ongeval niet kunnen voorkomen? Indien een werkgever dit punt aannemelijk kan maken, dan zal aansprakelijkheid vooralsnog ontbreken.

7:611

Aan toetsing voor een letselschadevergoeding op basis van artikel 7:611 kan pas worden toegekomen indien een voorval buiten het bereik van artikel 7:658 valt. Wanneer is hier dan sprake van?
1) Gezag/feitelijke zeggenschap van de werkgever ontbreekt, of
2) De werkgever niet de mogelijkheid tot het treffen van veiligheidsmaatregelen heeft, of
3) geen sprake is van uitvoering van de werkzaamheden, maar op grond van bijzondere omstandigheden toch een relatie met het werk kan worden aangenomen.

Heeft u letselschade opgelopen na een ongeval tijdens het werk? Dan heeft u mogelijk recht op een letselschadevergoeding, afhankelijk van de concrete situatie en uw concrete schade. De letselschade specialisten van A&G Letselschade zullen onderzoeken welke relevante artikelen van toepassing zijn. Zo kan uw werkgever gericht aansprakelijk gesteld worden en claimt uw specialist een rechtvaardige letselschadevergoeding.

A&G Letselschade is uw specialist in het verhalen van een letselschadevergoeding. Onze diensten zijn volledig kosteloos. Doe nu de letselschadescan om te kijken of u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding.

Smartengeld bedrijfsongeval

Naast de materiële schade, de letselschadevergoeding, hebt u na een bedrijfsongeval ook recht op een smartengeld. Hoe ernstiger uw opgelopen letsel is, hoe hoger uw smartengeld zal zijn. Uw smartengeld berekent A&G Letselschade aan de hand de zogenaamde smartengeldgids. Deze gids wordt jaarlijks geüpdatet met de meest recente uitspraken van de rechter. Uw letselschadespecialist van A&G Letselschade zal er zorg voor dragen dat u een rechtvaardige smartengeld en letselschadevergoeding zult ontvangen.

Bedrijfsongeval als uitzendkracht of zzp’er – artikel 7:658 lid 4

Artikel 7:658 lid 4 BW bepaalt dat de zorgplicht van de werkgever ook geldt tegenover personen die voor de werkgever werken, maar met wie hij geen arbeidscontract heeft. Lid 4 kan dus van toepassing zijn in situaties van uitzendarbeid, uitlening, (onder) aanneming van werk, maar ook in de situaties waarin werkzaamheden worden verricht door stagiairs en vrijwilligers. In 2012 is deze lijst uitgebreid met de zzp’er.

Bent u als uitzendkracht of zzp’er betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval en hebt u hierdoor letselschade opgelopen? A&G Letselschade is uw specialist in het verhalen van een letselschadevergoeding. Onze diensten zijn volledig kosteloos. Doe nu de letselschadescan om te kijken of u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding

A&G Letselschade

Uw specialist bij het verhalen van een letselschadevergoeding. De letselschadespecialisten van A&G Letselschade ontzorgen u volledig. Zo kunt u zich volledig richten op het herstel. A&G Letselschade streeft naar een rechtvaardige letselschadevergoeding. Onze diensten zijn volledig kosteloos. Neem daarom vandaag nog contact op met A&G Letselschade.

Contact opnemen

Letselschadevergoeding claimen

Na een bedrijfsongeval dient dus onderzocht te worden of de werkgever al dan niet aansprakelijk is. De specialisten van A&G Letselschade onderzoeken dit graag voor u uit, wederom volledig kosteloos. Indien uw specialist binnen A&G Letselschade overtuigd is van uw gelijk, dan zullen wij een kosteloos procedure opstarten en uw werkgever aansprakelijk stellen. Wij blijven uw herstel volgen en zorgen voor een rechtvaardige letselschadevergoeding.

A&G Letselschade – Uw letselschadebureau met maatwerk van A tot Z

Na een ongeval kan er zowel materiële als immateriële schade ontstaan, helaas totaal ongevraagd! Het is dan belangrijk dat uw belangenbehartiger al uw rechten goed in kaart brengen en uw letselschade claimt bij de verzekeraar. A&G Letselschade is uw specialist bij het verhalen van uw letselschadevergoeding. Wij claimen uw letselschade volledig kosteloos en leveren per persoon maatwerk.

Contact
1

Gratis advies

A&G Letselschade claimt volledig kosteloos uw schade. Start vandaag nog uw letselschade traject.

2

Aansprakelijkheid bepalen

Onze juristen doen een toedracht onderzoek en bepalen aan de hand van de geldende wet- en regelgeving welke partij aansprakelijk is.

3

Schadeclaim bepalen

Letselschade berekenen is maatwerk. Laat de hoogte van de claim vandaag nog bepalen door de letselschadespecialisten van A&G Letselschade.

4

Indienen schadeclaim

Na erkenning van aansprakelijkheid zal A&G Letselschade uw schade berekenen. Na uw akkoord zal uw letselschadespecialist de claim indienen. Neem hier contact op