fbpx
Letselschade advocaat

Aansprakelijkheid na ongeval

De Nederlandse wet geeft in artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het volgende aan: De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.

Indien u van mening bent u schade hebt geleden door een voorval, dan dient u te bewijzen dat een derde daarvoor aansprakelijk is. Een uitzondering hierop is de schuldloze derde regeling of een aanvullende verzekering, zoals bijvoorbeeld een Schadeverzekering Inzittende.

De letselschadespecialisten van A&G Letselschade doen graag namens u een onderzoek naar de aansprakelijkheidskwestie in uw concrete situatie. Dat doen onze juristen op basis van de aangeleverde gegevens, de wet- en regelgeving en de meest recente jurisprudentie. A&G Letselschade adviseert altijd om foto’s te nemen van de situatie, vul een schadeformulier in en wissel eventueel gegevens uit met de wederpartij en getuigen. Indien genoodzaakt dient u ook de politie te bellen. Bijvoorbeeld wanneer uw wederpartij weigert om een schadeformulier in te vullen en de plaats van het ongeval wil verlaten.

A&G Letselschade

Uw specialist bij het verhalen van een letselschadevergoeding. De letselschadespecialisten van A&G Letselschade ontzorgen u volledig. Zo kunt u zich volledig richten op het herstel. A&G Letselschade streeft naar een rechtvaardige letselschadevergoeding. Onze diensten zijn volledig kosteloos. Neem daarom vandaag nog contact op met A&G Letselschade.

Contact opnemen

Ongeval gehad? Gratis hulp en advies

Binnen A&G Letselschade zult u adequaat en transparant geholpen worden. Uw belangen staan namelijk altijd voorop binnen ons letselschadebureau. Daarnaast zijn onze diensten volledig kosteloos! Hebt u een ongeval gehad en wilt u schade claimen? Neem van vandaag nog contact op met de letselschadespecialisten van A&G Letselschade

A&G Letselschade – Uw letselschadebureau met maatwerk van A tot Z

Na een ongeval kan er zowel materiële als immateriële schade ontstaan, helaas totaal ongevraagd! Het is dan belangrijk dat uw belangenbehartiger al uw rechten goed in kaart brengen en uw letselschade claimt bij de verzekeraar. A&G Letselschade is uw specialist bij het verhalen van uw letselschadevergoeding. Wij claimen uw letselschade volledig kosteloos en leveren per persoon maatwerk.

Contact
1

Gratis advies

A&G Letselschade claimt volledig kosteloos uw schade. Start vandaag nog uw letselschade traject.

2

Aansprakelijkheid bepalen

Onze juristen doen een toedracht onderzoek en bepalen aan de hand van de geldende wet- en regelgeving welke partij aansprakelijk is.

3

Schadeclaim bepalen

Letselschade berekenen is maatwerk. Laat de hoogte van de claim vandaag nog bepalen door de letselschadespecialisten van A&G Letselschade.

4

Indienen schadeclaim

Na erkenning van aansprakelijkheid zal A&G Letselschade uw schade berekenen. Na uw akkoord zal uw letselschadespecialist de claim indienen. Neem hier contact op