fbpx

Financiële regeling zorgmedewerkers met long-covid

Medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg met long-covid kunnen een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Dat zijn vakbonden, werkgevers en zorgverzekeraar Loyalis overeengekomen. De aanvullende uitkering is voor medewerkers die na een coronabesmetting alsnog maanden klachten houden. Zij kunnen dan een aanvulling krijgen op hun loon, totdat ze weer aan het werk kunnen. Het is de eerste keer dat er een financiële regeling is voor zorgmedewerkers met long-covid.

Er is afgesproken dat de regeling met terugwerkende kracht ingaat tot 1 november 2020. Medewerkers die al langer dan drie maanden klachten hebben, kunnen aanspraak maken op de uitkering. Hoeveel ze krijgen is afhankelijk van hun inkomen.

De afspraak is gemaakt tussen de vakbondNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en de Christelijke Ouderenbond (COB), werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Nederland (ZWNL) en Loyalis Zorgverzekering.

Veel meldingen vanuit verpleeghuizen

FNV vakbond zegt met name vanuit de verpleeghuizen veel meldingen te hebben gekregen van zorgmedewerkers met long-covid. Hun inkomsten zijn hard gedaald, doordat ze minder kunnen werken, maar ze hebben wel extra kosten, bijvoorbeeld voor fysiotherapie.

“We krijgen heel veel signalen dat er een groep is die echt in de problemen komt”, zegt FNV-bestuurder Mariëlle van den Berg. “Ze kunnen niet meer werken en zitten met extra kosten. Daar moeten we wat aan doen.”

Loyalis zorgverzekeraar zegt dat het goed is dat er nu ook voor deze groep een regeling komt. “We zijn heel blij dat we hier een bijdrage aan kunnen leveren”, zegt woordvoerster Merel van der Hulst.

Kort geding

Ondertussen loopt er nog een kort geding van de Christelijke Ouderenbond tegen uitkeringsinstantie UWV. De COB vindt dat het UWV onrechtvaardig handelt door niet te erkennen dat medewerkers in de zorg langer klachten kunnen houden na een coronabesmetting.

“De COB ziet deze financiële regeling als een eerste stap in de goede richting”, zegt woordvoerster Lisa Stam. “Wij vinden het echter belangrijk dat er ook een structurele oplossing komt, zodat mensen niet afhankelijk zijn van werkgevers of zorgverzekeraars.”