fbpx

Nieuwe educatieve maatregelen voor verkeersovertreders vanaf 1 april 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het CBR nemen vanaf 1 april 2023 twee nieuwe educatieve maatregelen om het verkeer veiliger te maken. Deze maatregelen omvatten een ‘cursus drugs en verkeer’ en een ‘korte cursus gedrag en verkeer’. Het hoofddoel van deze cursussen is om verkeersovertreders bewust te maken van hun gevaarlijke gedrag, zodat zij in de toekomst betere keuzes maken die de verkeersveiligheid van henzelf en anderen waarborgen. Indien deze cursussen worden opgelegd, komen ze bovenop de boete en het eventueel innemen van het rijbewijs van de overtreders door de politie.

Belangrijkste factoren voor verkeersveiligheid

Volgens minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoord rijgedrag één van de belangrijkste factoren om het verkeer veiliger te maken. Hij geeft aan dat het aantal mensen dat onder invloed van drugs deelneemt aan het verkeer blijft stijgen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat bij een derde van de dodelijke ongevallen sprake is van een te hoge, of niet aan de omstandigheden aangepaste snelheid. Hij hoopt dan ook dat deze nieuwe cursussen effect hebben op de verkeersveiligheid voor iedereen die deelneemt aan het verkeer.

Cursus drugs en verkeer

Vooral jonge, beginnende bestuurders nemen onder invloed van lachgas, cannabis of xtc deel aan het verkeer. Helaas worden de gevaren hiervan, zowel in de auto, op de scooter als op de fiets, zwaar onderschat. De nieuwe cursus drugs en verkeer zal het eerste jaar naar verwachting zo’n 5.500 mensen bewust maken van de risico’s van drugsgebruik in het verkeer en proberen verandering van gedrag te stimuleren. De cursus bestaat uit drie dagdelen, verspreid over vijf weken en kost €1.099.

Korte cursus gedrag en verkeer

Het CBR biedt vanaf 1 april naast de al bestaande cursus voor mensen die te hard en gevaarlijk rijden, een nieuwe kortere cursus gedrag en verkeer voor snelheidsduivels die voor het eerst worden aangehouden. De bestaande ‘cursus gedrag en verkeer’ (EMG) is gericht op mensen die al langer gevaarlijk en risicovol rijden of 60 kilometer per uur of meer te hard rijden.

Belang van handhaving en samenwerking

Een belangrijke voorwaarde voor het succes van deze maatregelen is handhaving en samenwerking. Alexander Pechtold, algemeen directeur van het CBR, geeft aan dat de samenwerking met de politie de afgelopen periode is geïntensiveerd in aanloop naar deze nieuwe verkeerscursussen.

Vergroten bewustzijn verkeersovertreders

De nieuwe cursussen zullen een belangrijke rol spelen bij het vergroten van het bewustzijn van verkeersovertreders en het bevorderen van verantwoord rijgedrag. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat deze maatregelen alleen succesvol kunnen zijn als er ook voldoende handhaving en samenwerking is tussen de verschillende betrokken partijen.

Het is goed om te zien dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het CBR samenwerken om deze educatieve maatregelen te implementeren. Deze samenwerking zal de effectiviteit van de cursussen vergroten en ervoor zorgen dat verkeersovertreders niet alleen gestraft worden, maar ook de kans krijgen om hun gedrag te veranderen.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat de nieuwe cursussen niet alleen gericht zijn op drugsrijders, maar ook op snelheidsduivels. Deze groep wordt vaak over het hoofd gezien, maar ze vormen een aanzienlijk gevaar op de weg en dragen bij aan een groot aantal verkeersongevallen.

De nieuwe kortere cursus gedrag en verkeer voor snelheidsduivels is dan ook een welkome aanvulling op de bestaande cursus voor gevaarlijke rijders. De cursus biedt snelheidsduivels de mogelijkheid om hun rijgedrag te verbeteren en te voorkomen dat ze in de toekomst opnieuw de fout ingaan.

Al met al zijn de nieuwe educatieve maatregelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het CBR een belangrijke stap in de goede richting. Door het bewustzijn van verkeersovertreders te vergroten en verantwoord rijgedrag te bevorderen, kunnen we het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers hopelijk verminderen. Samenwerking en handhaving zijn echter essentieel om deze maatregelen succesvol te laten zijn en onze wegen veiliger te maken voor iedereen.