fbpx

Verzekeraars registreren steeds meer mensen als fraudeur, maar niet altijd terecht

Verzekeraars registreren steeds meer mensen als fraudeur, maar niet altijd terecht. Dit blijkt uit een analyse van de NOS van rechtszaken en uitspraken van klachteninstituut Kifid. Op dit moment staan er zo’n 18.200 mensen vermeld in een frauderegister, maar hoeveel mensen er onterecht in het zogeheten Extern Verwijzingsregister kwamen, rapporteren de verzekeraars niet. Ook toezichthouder AFM houdt dit niet bij.

Een onterechte registratie kan grote gevolgen hebben voor de betrokkenen. Mensen die op de fraudelijst staan, raken vaak hun verzekering kwijt. Soms moeten ze duizenden euro’s extra betalen aan de verzekeraar. Bovendien kunnen andere verzekeraars hen weigeren of een hogere premie vragen. Bij bijvoorbeeld een zorgverzekering mogen verzekeraars geen klanten weigeren.

De verzekeringsbedrijven kunnen zonder tussenkomst van de rechter stappen ondernemen tegen de door henzelf ontmaskerde fraudeurs. Het Verbond van Verzekeraars noemt deze maatregelen “vaak effectiever, wenselijker en passender” om fraude aan te pakken dan een aangifte tegen een fraudeur. De fraudelijst delen de verzekeraars met andere verzekeraars om te voorkomen dat de fraude elders opnieuw plaatsvindt. Jaarlijks komen bijna vijfduizend gevallen op de gedeelde fraudelijst terecht, waar ze maximaal 8 jaar op blijven staan.

Bron: nos.nl